..:: حجت الاسلام حامد زمانی ::.. ... ما خانه به دوشان ... ... غم سیلاب نداریم ... السلام علیک یا حجه ابن الحسن العسکری web: www.dd2.ir mail: hh313zz@gmail.com sms: 98-30002223010101+ http://dd2.ir 2020-11-30T11:11:29+01:00 text/html 2017-10-07T06:25:49+01:00 dd2.ir کاربر همراه 1 تصویر سازی-خرس مهربان و قلب http://dd2.ir/post/232 <p dir="RTL"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed">خرس مهربان<br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒███▒▒▒▒██</span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"></span><br><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█</span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"></span><br><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█</span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"></span><br><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█</span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"></span><br><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█</span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"></span><br><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█</span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"></span><br><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█</span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"></span><br><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█</span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"></span><br><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█</span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"></span><br><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█</span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"></span><br><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█</span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"></span><br><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█</span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"></span><br><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,sans-serif" lang="AR-SA">▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█</span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"></span><span style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="AR-SA"></span><br></p> text/html 2017-09-30T04:18:01+01:00 dd2.ir حجت الاسلام حامد زمانی سروده حضرت امام خامنه ای(حفظ الله) http://dd2.ir/post/230 <p dir="RTL" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000">سروده مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای(حفظه الله)</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"> </font></div><p dir="RTL" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><br></font></p><p dir="RTL" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000">تقدیم به پیشگاه مهدی فاطمه ...</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font><p dir="RTL"><br></p><font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font><p dir="RTL" align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">من از اشکی که میریزد ز چشم یار میترسم</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font></div><p dir="RTL" align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">از آن روزی که مولایم شود بیمار میترسم!</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font><font size="2" face="Mihan-IransansLight"></font></p> text/html 2017-09-18T10:17:21+01:00 dd2.ir حجت الاسلام حامد زمانی نرم افزار نظام سلطه-دانلود رایگان http://dd2.ir/post/222 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">ویژگی های نرم افزار:(حجم 3مگابایت)</font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"></font><br></font><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل 137 پرسش و پاسخ در 7 موضوع می باشد. مجموعه ی حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ در زمینه «سلطه استکبار» تحت عنوان نرم افزار «نظام سلطه» از بانک سوالات این مرکز انتخاب شده و بعد از اصلاح برای استفاده در نرم افزار آماده شده است.</font><img src="http://www.andisheqom.com/images/attach.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left"></div></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2017-09-17T16:25:43+01:00 dd2.ir حجت الاسلام حامد زمانی متن کامل زیارت عاشورا http://dd2.ir/post/216 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#FF0000">متن کامل زیارت عاشورا</font><br><br><font size="1">(لطفا در صورت مشاهده هرگونه اشتباه تایپی اعلام فرمایید.)</font><br></font></div> text/html 2017-09-17T10:31:43+01:00 dd2.ir حجت الاسلام حامد زمانی نرم افزار جهاد و دفاع مقدس-دانلود رایگان http://dd2.ir/post/225 <font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000">ویژگی های نرم افزار:(حجم 3 مگابایت)</font></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"></font><br><font size="2" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل 84 پرسش و پاسخ، در 6 موضوع می باشد. مجموعه حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ در موضوع «جهاد و دفاع مقدس» از بانک سوالات این مرکز انتخاب شده و بعد از اصلاح برای استفاده در نرم افزار آماده شده است.</font></font><img src="http://www.andisheqom.com/images/attach.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left"></div><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font> text/html 2017-09-06T10:29:20+01:00 dd2.ir حجت الاسلام حامد زمانی نرم افزار خورشید نینوا-دانلود رایگان http://dd2.ir/post/224 <font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000">درباره نرم افزار:حجم 3 مگا بایت</font></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br><font size="2" face="Mihan-IransansLight">این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل حدود 200 پرسش و پاسخ در 13 موضوع بوده و در موضوع چهاردهم آن با پاسخ به دهها پرسش، به احکام عزاداری پرداخته شده است. مجموعه ی حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ به محور واقعه محرم انتخاب شده و بعد از اصلاح برای استفاده در نرم افزار آماده شده است.</font></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.andisheqom.com/images/attach.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left"></font><br></div> text/html 2017-08-25T00:23:45+01:00 dd2.ir حجت الاسلام حامد زمانی صد نکته مهم در پایان نامه نویسی+دانلود http://dd2.ir/post/228 <div align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/504/1511198/download/dd2.ir.pdf" target="_blank" title="دانلود صد نکته مهم در پایان نامه نویسی"></a><div align="center"><div align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans">فایل پی دی اف صد نکته مهم در پایان نامه نویسی</font></div><div align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/504/1511198/download/dd2.ir.pdf" target="_blank" title="دانلود صد نکته مهم در پایان نامه نویسی"><div align="center"><img src="http://www.andisheqom.com/images/attach.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left"></div></a></font></div></div></div><div align="right"><div><font size="2" face="Mihan-IransansLight">نوشته: دکتر یزدان منصوریان</font></div></div><div align="right"><div><font size="2" face="Mihan-IransansLight">عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران</font></div></div></div><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/504/1511198/download/dd2.ir.pdf" target="_blank" title="دانلود صد نکته مهم در پایان نامه نویسی"><div align="center"><br></div></a><div align="left"><div align="right"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/504/1511198/download/dd2.ir.pdf" target="_blank" title="دانلود صد نکته مهم در پایان نامه نویسی"><div align="center">دانلود مستقیم</div></a></div><br></div> text/html 2017-08-22T10:41:12+01:00 dd2.ir حجت الاسلام حامد زمانی نرم افزار غدیر-دانلود رایگان http://dd2.ir/post/227 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000">دریافت نرم افزار رایگان غدیر(حجم 3 مگابایت)</font><br><br><font size="2" face="Mihan-IransansLight">این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل 67 پرسش و پاسخ در 9 موضوع می باشد. مجموعه ی حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ به محور واقعه غدیر انتخاب شده و بعد از اصلاح برای استفاده در نرم افزار آماده شده است.</font><img src="http://www.andisheqom.com/images/attach.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left"></div> text/html 2017-08-12T06:13:12+01:00 dd2.ir حجت الاسلام حامد زمانی نماز ویژه... در دهه اول ذی الحجه ... http://dd2.ir/post/213 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مابین نماز مغرب و عشا خوانده می شود </font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">و پاداشی همانند حاجیان حاضر در سرزمین حجاز</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;به شما تعلق خواهد گرفت</font><br><br><div align="left"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#33CC00">&nbsp;ان شااله</font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div></div> text/html 2017-06-12T10:06:51+01:00 dd2.ir حجت الاسلام حامد زمانی نرم افزار صبح بیداری-دانلود رایگان http://dd2.ir/post/219 <font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000">درباره نرم افزار(حجم 3 مگابایت)</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات (حوزه علمیه قم) تهیه شده است شامل 150 پرسش و پاسخ در 11 موضوع می باشد. مجموعه ی حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ به محور مباحث مرتبط با انقلاب، انتخاب شده و بعد از اصلاح برای استفاده در نرم افزار آماده شده است.</font><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://www.andisheqom.com/images/attach.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left"></font><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font> text/html 2017-05-26T10:10:24+01:00 dd2.ir حجت الاسلام حامد زمانی نرم افزار راه امام-دانلود رایگان http://dd2.ir/post/220 <font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000">درباره نرم افزار(حجم 3مگابایت)</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل 116 پرسش و پاسخ، مقاله و مصاحبه در 9 موضوع می باشد. مجموعه ی حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ در موضوع «سیاست و جامعه» از بانک سوالات این مرکز انتخاب شده و بعد از اصلاح برای استفاده در نرم افزار آماده شده است.</font><br><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://www.andisheqom.com/images/attach.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left"><span style="color: #0000ff;"></span></font><font size="2" face="Mihan-IransansLight"></font></div> text/html 2017-05-21T10:01:25+01:00 dd2.ir حجت الاسلام حامد زمانی نرم افزار تربیت فرزند-دانلود رایگان http://dd2.ir/post/218 <div align="justify">ویژگی های نرم افزار:<br>این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل 85 پرسش و پاسخ در 6 موضوع می باشد. مجموعه ی حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ در موضوع «تربیت فرزند» از بانک سوالات این مرکز انتخاب شده و بعد از اصلاح برای استفاده در نرم افزار آماده شده است.<br><br>ویژگی های علمی:<br>1. پاسخ های تخصصی: مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات با حضور محققان و کارشناسان توانمند و تشکیل گروه های علمی - تخصصی سعی می کند، پاسخی جامع و متقن به سؤالات و شبهات پرسشگران ارائه کند.<br>2. اتقان پاسخ ها: پس از ارجاع سؤال به کارشناس، وی پاسخ مناسب را تهیه می کند. این پاسخ، پس از نظارت مدیر گروه و تأیید او، برای بازبینی به ناظر گروه سپرده می شود. در نهایت، معاون پژوهش، قبل از ارسال پاسخ برای پرسشگر، آن را کنترل می کند. وجود سه مرحله نظارت، سبب می شود امکان هرگونه خطا یا اشتباه در پاسخ دهی به حداقل ممکن برسد. در خصوص پاسخ های نرم افزار، نظارت چهارم هم اعمال می شود تا پاسخ ها از کیفیت برتری بهره مند شوند.<br>3. تفصیل پاسخ ها: پاسخ های ارائه شده، با میانگین 3 صفحه، از گستره ی مطلوبی برخوردار بوده، سعی محققان بر این است که پاسخ هایشان، تمام جوانب سؤال را پوشش دهد؛ به نحوی که ابهامی برای پرسشگر باقی نماند.<br>4. معرفی منابع: در پایان هر پاسخ، منابعی مرتبط با سؤال، برای استفاده ی پرسشگر معرفی شده است.<br>5. مستند بودن پاسخ ها: پاسخ تهیه شده، از منابع دست اول و معتبر است که تماماً به صورت مستند ارائه شده است.<br><br>قابلیت های نرم افزار:<br>1- حجم کم.<br>2- گرافیک زیبا.<br>3- عدم نیاز به نصب.<br>4- حذف صفحات متوالی.<br>5- دسته بندی سوالات.<br>6- نمایش پاورقی مربوط به پاسخ ها.<br>7- معرفی منابع بیشتر برای هر پاسخ.<br>نمایش پاسخ مربوط به هر سؤال با ساختاری مناسب. <br><br><br></div><div align="center"><a href="http://www.andisheqom.com/public/media/software/11/attach/Tarbeyat%20Farzand.zip" target="_blank" title="نرم افزار تربیت فرزند"><img style="width: 100px; height: 100px; margin-top: -40px" title="دریافت نرم افزار رایگان «تربیت فرزند»" src="http://www.andisheqom.com/images/attach.png"></a></div> text/html 2017-05-16T15:46:13+01:00 dd2.ir حجت الاسلام حامد زمانی کره فروش و مغازه دار...!!!+تصویر http://dd2.ir/post/211 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مرد فقیری بود که همسرش کره می ساخت و او آنرا به یکی از بقالی های شهر می فروخت...</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="left"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اما اتفاقی افتاد و .....</font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2017-05-10T10:34:31+01:00 dd2.ir حجت الاسلام حامد زمانی نرم افزار امام رضا-دانلود رایگان http://dd2.ir/post/226 ویژگی های نرم افزار:<br>این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل حدود 115 پرسش و پاسخ در 10 موضوع است. مجموعه حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ به محور امام رضا علیه السلام انتخاب شده و بعد از اصلاح برای استفاده در نرم افزار آماده شده است.<br><br> text/html 2017-04-21T10:13:37+01:00 dd2.ir حجت الاسلام حامد زمانی نرم افزار پیامبر اعظم(ص)-دانلود رایگان http://dd2.ir/post/221 <div align="justify"><strong>ویژگی های نرم افزار:</strong><br>&nbsp;این نرم افزار که در مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تهیه شده است شامل 84 پرسش و پاسخ، در 6 موضوع می باشد. مجموعه حاضر پس از بازبینی صدها پرسش و پاسخ در موضوع «جهاد و دفاع مقدس» از بانک سوالات این مرکز انتخاب شده و بعد از اصلاح برای استفاده در نرم افزار آماده شده است.<br><br><strong>ویژگی های علمی:</strong><br>1. پاسخ های تخصصی: مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات با حضور محققان و کارشناسان توانمند و تشکیل گروه های علمی - تخصصی سعی می کند، پاسخی جامع و متقن به سؤالات و شبهات پرسشگران ارائه کند.<br>2. اتقان پاسخ ها: پس از ارجاع سؤال به کارشناس، وی پاسخ مناسب را تهیه می کند. این پاسخ، پس از نظارت مدیر گروه و تأیید او، برای بازبینی به ناظر گروه سپرده می شود. در نهایت، معاون پژوهش، قبل از ارسال پاسخ برای پرسشگر، آن را کنترل می کند. وجود سه مرحله نظارت، سبب می شود امکان هرگونه خطا یا اشتباه در پاسخ دهی به حداقل ممکن برسد. در خصوص پاسخ های نرم افزار، نظارت چهارم هم اعمال می شود تا پاسخ ها از کیفیت برتری بهره مند شوند.<br>3. تفصیل پاسخ ها: پاسخ های ارائه شده، با میانگین 3 صفحه، از گستره ی مطلوبی برخوردار بوده، سعی محققان بر این است که پاسخ هایشان، تمام جوانب سؤال را پوشش دهد؛ به نحوی که ابهامی برای پرسشگر باقی نماند.<br>4. معرفی منابع: در پایان هر پاسخ، منابعی مرتبط با سؤال، برای استفاده ی پرسشگر معرفی شده است.<br>5. مستند بودن پاسخ ها: پاسخ تهیه شده، از منابع دست اول و معتبر است که تماماً به صورت مستند ارائه شده است.<br><br><strong>قابلیت های نرم افزار:</strong><br>1- حجم کم.<br>2- گرافیک زیبا.<br>3- عدم نیاز به نصب.<br>4- حذف صفحات متوالی.<br>5- دسته بندی سوالات.<br>6- نمایش پاورقی مربوط به پاسخ ها.<br>7- معرفی منابع بیشتر برای هر پاسخ.<br>8- نمایش پاسخ مربوط به هر سؤال با ساختاری مناسب. <br></div><div align="justify"><br></div><div align="center"><a href="http://andisheqom.net/public/media/software/14/attach/Jahad.zip" target="_blank" title="نرم افزار پیامبر اعظم"><img style="width: 100px; height: 100px; margin-top: -40px" title="دریافت نرم افزار رایگان «جهاد و دفاع مقدس»" src="http://andisheqom.net/images/attach.png"></a></div>